En timmes väg efter skolmaten vållar problem – "Varför sker utdelningen under lektionstid?"

Många elever i Helsingfors har lång skolväg, speciellt i de östra, västra och norra stadsdelarna. Avhämtningen av skolmaten på eftermiddagen går inte alltid ihop med lektionsschemat. Bild: Ari Sundberg/SPT

Från och med i dag fredag delas skolmat ut åt de Helsingforselever i grundskolans högre klasser som studerar på distans. Men logistiken kring matutdelningen är inte helt oproblematisk.

Varje måndag och onsdag mellan klockan 13.30 och 15.30 har Helsingforseleverna möjlighet att hämta mat från skolan så länge distansundervisningen pågår. Den första utdelningen sker undantagsvis i dag,...