En till stiftelsedonation till Åbo universitet – anställer ny arbetslivsprofessor i barnskydd

Åbo universitet anställer en ny arbetslivsprofessor och en forskare med hjälp av en stiftelsedonation på 640 000 euro. Bild: Mikael Piippo/SPT

Tre stiftelser i Åbo donerar sammanlagt 640 000 euro till Åbo universitet för utveckling av barnskyddsarbetet i Finland.

Åbo universitet har kallat politices licentiat Oona Ylönen till arbetslivsprofessor med fokus på barnskydd. Ylönen har tidigare arbetat bland annat som socialarbetare, med utvecklingsuppdrag och som chef inom barnskyddsorganisationer och kommuner. Hon har också jobbat vid regionförvaltningsverket som överinspektör för barnskyddet.

Dessutom kommer Åbo universitet att anställa en forskare i höst. Under de kommande tre åren ska Ylönen och forskaren bland annat erbjuda mentorverksamhet för nya socialarbetare och chefer samt utarbeta en utbildningsmodell för handledning av praktikanter.

Duon ska också kartlägga utbildningsbehoven inom barnskyddet och närliggande branscher samt planera hur utbildningen kan genomföras. Särskild uppmärksamhet kommer att fästas vid barnskyddet i tvåspråkiga kommuner.

Åbo universitet finansierar anställningen av den nya arbetslivsprofessorn och forskaren med en stiftelsedonation på drygt 640 000 euro. Det är de Åbobaserade stiftelserna Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, Johanna och G. A. Petrelius stiftelse samt Kommunalrådet C. G. Sundells stiftelse som står för donationen.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har varit en flitig donator till Åbouniversiteten i år. I somras donerade stiftelsen pengar för en professur i gerontologisk vård vid Åbo Akademi och en professur i vårdvetenskap vid Åbo universitet.

Henrik Carlstedt, styrelseordförande för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, sade i juni till SPT att mängden pengar som stiftelsen donerat varit på uppåtgående redan i flera år. Stiftelsen gav länge understöd till det tvåspråkiga sjukhuset Åbolands sjukhus.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning