En tid av försummade möjligheter

De senaste tjugo åren är en tid av försummade möjligheter. Olof Palmes och Willy Brandts avspänningspolitik ersattes med konfrontation. Irak, Libyen, Jemen och Syrien visar att distanskrig slutar med att träffa det egna blocket i form av terror. En blick på historien i närstående områden kan åtminstone i Europa motverka upptrappning.