En tågresa under fredskris

Samhället hanterade en så kallad fredskris, det vill säga de problem som uppstod när en ny vardag väntade efter det katastrofala.

På bokhyllan i mitt barndomshem fanns ett fotografi av min faster, en tonåring med tjockt, lockigt hår. Då fotografiet togs gick Anna-Brita i läroverk i staden, som en av de första i sin släktkr...