En synpunkt gör inte en fackbok till en pamflett

I motsats till det som emeritusprofessorerna påstår är boken ingen pamflett. En pamflett är en tät stridsskrift som baserar sig på författarens egen syn och åsikter.

En grupp av pensionerade professorer kritiserade fackboken som vann Fack-Finlandiapriset, Metsä meidän jälkeemme (sv. Skogen efter oss) (HBL Debatt 30.5) och karakteriserade den som en samling ensakspamfletter som "balanserar mellan facklitteratur och åsikter".

Professorer emeriti konstaterar att man i boken glömmer bort historiska och ekonomiska synpunkter. Vi som författare anser att boken beaktar historiska utgångspunkter och att beslut alltid har fattats i sin egen historiska miljö. Verket fokuserar mer på det nutida och framtiden än det förflutna.

Utgångspunkten för boken har varit att fundera på hur våra skogar har förändrats och hur den här förändringen har påverkat skogsnaturen och vårt sätt att använda skogarna. Som vi betonar redan i inledningen är våra synpunkter miljön och dess hållbarhet.

Synpunkter i en fackbok fungerar som en avgränsning som binder ihop ämnesområdet. Därtill berättar den för läsaren hur fenomenet uppfattas i verket.

I motsats till det som emeritusprofessorerna påstår är boken ingen pamflett. En pamflett är en tät stridsskrift som baserar sig på författarens egen syn och åsikter.

Att synpunkterna inte tilltalar gör inte boken till en pamflett. Metsä meidän jälkeemme baserar sig på intervjuer med flera forskare inom området, litteratur och forskning. Därtill har vi intervjuat personer som försörjer sig genom skogsbruk eller vars liv påverkats av förändringar i skogarna. Faktainnehållet i boken har dubbelkontrollerats av forskare på området.

Professorer emeriti konstaterar att "källmaterialet är rikligt och informationen i huvudsak riktig". De hänvisar vagt till mindre felaktigheter utan att nämna dem. De nämner bara ett påstående som de tycker är felaktigt: "Obegripligt är påståendet att stenkolet ur klimatförändringssynpunkt skulle vara en bättre energikälla än trä." Det finns inget sådant påstående i boken.

Både vetenskaplig förståelse och medborgarens vetskap om den finska naturens tillstånd ökar jämt och ständigt. I maj meddelade Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet att åtgärder för naturens biologiska mångfald har gått i rätt riktning, men är otillräckliga. Saken är allvarlig och nu måste man ta tag i den mer än någonsin.

Pekka Juntti, Anna Ruohonen, Jenni Räinä, författare till boken Metsä meidän jälkeemme

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning