En svår, men ingen omöjlig uppgift

Att fortsätta låna pengar för att finansiera välfärden är inget alternativ.

Nästa regering står inför en rad utmaningar. Det som väntar är flera ogjorda eller uppskjutna reformer, en sämre konjunktur och ett splittrat politiskt fält där inget parti har ett starkt grepp...