En störtflod genom hela samhället

När tystnadens kultur nu äntligen är bruten och dammen äntligen brustit, är det på vårt allas ansvar att se till, att ingen röst mer blir nedtystad.

Metoo-kampanjen har jämförts med en revolution. Dammen har brustit inte bara i Finland utan världen över, och störtfloden har sköljt upp över bland annat medie- och kulturfälten, politiken och juridiken. Det är många som frågar vad som händer nu, och hur vi kan se till att denna synlighet och detta engagemang leder till bestående samhälleliga förändringar.

Det första som slog mig om metoo-historierna var hur utbredda de var, och hur vardagliga situationerna tyvärr lät. Nästan varje kvinna har en historia att berätta, och historierna handlar om nära bekanta, om släktingar och kollegor, om firmafester, släktsammankomster och efterfester. Ett människorättsproblem av denna skala, och ändå har tystnaden varit så utbredd.

I samband med kampanjen har vissa höjt röster kring det man kallat för en "uthängningskultur". Men det är just vittnesmålen och historierna som är det centrala i metoo-kampanjen. När det gäller kriminalpolitik brukar man säga att det mest effektiva sättet att minska brott inte är att förlänga straffen utan att öka risken för att bli fast. Det är just där som kraften är i metoo. Det vi tillsammans måste göra klart är att efter detta ska ingen, oberoende av maktposition, tro att man sexuellt kan ofreda eller trakassera någon utan att bli fast. Ingen auktoritet eller ledarposition kommer att skydda någon efter detta, historier kommer att berättas – och de kommer att höras.

Sexuella trakasserier är ett uttryck för ett strukturellt missbruk av makt. Därför behövs även strukturella lösningar på problemet. Våldtäktslagstiftningen bör ändras för att i fortsättningen baseras på samtyckesparagraf och inom polis-, hälsovårds- och utbildningsväsendet måste man arbeta för att sänka tröskeln för polisanmälningar. Alltför många utsatta hanterar för tillfället sina erfarenheter ensamma i tystnad.

Speciellt sorgligt är att läsa om hur stor del av de unga som blivit trakasserade och ofredade i skolan. Ett gemensamt nationellt upprop och en kampanj för nolltolerans i alla de finländska skolorna är ett projekt där ministerier och myndigheter, student- och jämställdhetsorganisationer kunde och borde göra gemensam sak.

En stor del av de historier som kommit till ytan behandlar trakasserier som skett på arbetsplatsen. Fackföreningsrörelsen har därför nu också en mycket viktig roll i fråga om hur man går vidare. Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är inte lagligt, och det är arbetarskyddsombudsmannens ansvar att se till att man ingriper. Fackföreningsrörelsen har därför ett stort ansvar ifråga om att nu tydligt gå ut med att vidareutbilda de fackliga ombuden i hur man betydligt effektivare än tidigare kan motverka sexuella trakasserier.

Metoo-kampanjen kommer och måste leda till en stor samhällsförändring på alla plan. När tystnadens kultur nu äntligen är bruten och dammen äntligen brustit, är det på vårt allas ansvar att se till att ingen röst mer blir nedtystad.

Li Andersson är undervisningsminister, partiordförande för Vänsterförbundet, riksdagsledamot och stadsfullmäktigeledamot i Åbo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning