En storartad och rörande diktsamling

Utöver parenteser använder Agneta Enckell sig friskt av kursivering och citationstecken, alla de medel som skriftspråket har för att imitera förändring i röstläge eller betoning. Bild: Niklas Sandstrom

När Agneta Enckell skriver fram en mors kärlek till en son är det vackert och skört som i den främsta av kärleksdikter, skriver recensenten.

I den engelsktalande världen kallas poeten e. e. cummings ibland för "the poet of parentheses" på grund av hans omfattande och experimentella användning av parenteser i dikterna. Den motsvarande svens...