En stark bål är a och o

Mycket är vunnet om du har tränat dig till en stark mage och rygg. HBL-coachen Anna Markelin visar i träningsfilmen sina bästa övningar. Bild: Timo Kari

Att ha en stark bål, i det här fallet mage och rygg, är helt centralt för att träningen ska fungera. En stark mage och rygg hjälper dig till god hållning, leder till minskad skaderisk och ett bättre utförande av de övningar du vill göra. Om det är något man inte ska slarva med så är det bålträningen.

Det finns flera lager av muskler kring mage och rygg. För att förstå kan man föreställa sig de inre, djupa musklerna som en tunna med botten och lock. Mitten på tunnan kallas transversus, ibland den d...