En skandal i Ständerhuset?

Frågan om lobbning är viktig då den ytterst handlar om demokratins grundfråga: vilka kommer till tals.

Nyheten att tre anställda vid PR-byråer förhandlar om regeringsprogrammet för sina partiers räkning i Ständerhuset har rättvisligen väckt debatt. De grönas Elina Moisio, numera delägare vid Milt...