"Han hade en närvaro som sög till sig åskådarnas hela uppmärksamhet"

Lasse Pöysti var en av våra få stora skådespelare, skriver vännen och kollegan Bengt Ahlfors i sin nekrolog. Bild: Antti Aimo-Koivisto

Lasse Pöystis egentliga medspelare var publiken, det var i mötet med den han blommade upp, skriver Bengt Ahlfors.

Lasse Pöysti föddes och växte upp i Sordavala och sa själv att han hade tre identiteter: en karelsk, en finsk och en finlandssvensk. Man kunde tillägga en fransk; han bodde länge i Paris, älskad...