En säregen historia från skottåret 1920

Bild: Wilfred Hildonen

Utan Lars Wikström hade Skottårsduellen fallit i glömska och förblivit ett par verser i gamla dagstidningar. Nu finns originalbreven på museet Sagalund och korpral Jakobs historia är nedskriven.

– När jag växte upp sa min mamma ofta att morfar var bra på att skriva vers, men det var en fras som jag inte fäste så mycket uppmärksamhet vid. Första när jag ärvde alla sparade dikter och dokument i...