En rysk satiriker som aldrig skrattade

Michail Zosjtjenko bidrog till ryssarnas uppfattning om hurdan en "typisk finländare" är. Men hans kulturella eftermäle och arv är mer omfattande än så, skriver Zinaida Lindén.

Den 9 augusti firades författaren Michail Zosjtjenkos 125-årsdag i Sankt Petersburg. Utanför hans museilägenhet vid Gribojedovkanalen ordnades uppläsningar av hans verk.Precis som Michail Bulgakov, Da...