Ge de unga och deras familjer en ros: Du är värdefull

Väldigt billigt har vi sålt de värderingar som den västerländska kulturen, inklusive ekonomin, har byggts på.

– Människans enda mätbara, alltså existerande, värde är hennes instrumentala värde. Individernas hierarki bestäms av hur mycket samfundet försvagas då deras resurser tas bort.Så här tänker en po...