En rolig och självupplevd serie om det tabubelagda ämnet sexuella tvångstankar

Charly Clive som en ung kvinna med sexuella tvångstankar. Bild: Sophia Spring

Den brittiska serien Pure bygger på en bok av Rose Cartwright som själv lider av sexuella tvångstankar, även kallade Pure O.

Bra tv-serieidéer har ett element i sig som vi inte tidigare sett bland alla genreschabloner.Det här gäller i högsta grad den sexdelade brittiska serien Pure (Channel 4 2019) som inte bara bygger på e...