En röd agitators öde och äventyr

När Allan Wallenius blev utvisad från Sverige 1921 följde Alice Rosenblad-Wallenius med honom till Moskva. Bild: Åbo akademis bildsamlingar

Annvi Gardberg fortsätter berätta om människoöden under och efter inbördeskriget. I sin nya radiodokumentär tar hon sig an den revolutionära bibliotekarien och agitatorn Allan Wallenius vars liv slutade i ett sovjetiskt arbetsläger.

I Annvi Gardbergs radiodokumentär Röda resor presenteras lyssnaren för Allan Wallenius efter det finska inbördeskrigets slut. Hans bakgrund ter sig är inte helt obekant för den som tidigare bekantat s...