"En revolution som bara har börjat"

Samhällsforskare. – Det talas mycket om sociala medier som bubblor och ekokammare, men stadsaktivismen är myntets positiva sida, säger Pasi Mäenpää.Bild: Patrik Harald

Nya former av stadsaktivism som uppstått tack vare sociala medier kommer att ändra många av dagens sociala och ekonomiska relationer, säger forskaren Pasi Mäenpää. – Det vi ser är en samhällsrevolution som bara har börjat, säger han.