En rätt nervkittlande historia

Många gånger var jag närvarande, då Estlands vänner i Finland, ibland med det fria Estlands flagga, och med åren i växande skara besökte detta monument i Gamla kyrkoparken.

Jennifer Snårbacka skriver bra i HBL den 7.7 om att Gamla kyrkoparken i Helsingfors har en rätt nervkittlande historia. Hon nämner bland annat två gravmonument i parken över fallna tyska och finska soldater i vårt frihetskrig. Jag vet inte vilken information som Helsingfors stad ger på sin hemsida. Men i detta sammanhang borde kanske också nämnas det tredje nationella monumentet i parken, som restes år 1923 på Estlands stats bekostnad. Det har kanske mera nervkittlande historia, än de två andra. På monumentet stod Estlands frihetskors i de årtiondena, då den främmande ockupanten förstörde frihetskorsen i Estland. Många gånger var jag närvarande, då Estlands vänner i Finland, ibland med det fria Estlands flagga, och med åren i växande skara besökte detta monument i Gamla kyrkoparken.

Estlands frihetskors på monumentet försvann en julinatt 1981. Man vet inte vilka slags huliganer som varit med i detta kriminella arbete. Utan någon synlig polisutredning skaffades snart ett nytt frihetskors till stället ovanpå monumentet, men också det försvann ganska snart. Sommaren 1982 fick monumentet en tredje, denna gång ett "finlandiserat" kors utan E-bokstaven och det i slag upphöjda svärdet. I januari 1983 fick monumentet sedan efter inhemska och utländska diskussioner det fjärde och denna gång Estlands riktiga frihetskors. Efter denna episod fick korset stanna på sin rätta plats. Kanske hade huliganerna och deras möjliga arbetsgivare vid det laget redan något viktigare att tänka på.

Ilari Langinkoski Esbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning