En parodi på moralens pompösa väktare

Lady Billows (Manon Gleizes) leder moralens väktare i byn, i bakgrunden borgmästaren (Akseli Ferrand), polismästaren (Janne Sihvo), skolfröken (Stella Tähtinen) och kyrkoherden (Veikko Vallinoja). Bild: Paavo Pykäläinen

Mammasgosse blir majdrottning och kommer ut i Benjamin Brittens Albert Herring. När Sibelius-Akademins operaklass tar sig an operan frossas det friskt i karikatyrerna.

Få är så skickliga på att göra narr av sig själva som engelsmännen. Benjamin Brittens opera Albert Herring handlar om småborgarna i en liten by som ska välja en majdrottning. De lyckas inte hitta en t...