En opartisk utredare behövs

Vi är fortfarande dedicerade och beredda att samarbeta och vidareutveckla vårt förslag till en genomförbar lösning för Lappviken-området.

Det andra skedet i tävlingen om Lappvikens sjukhusområde som Helsingfors stad ordnade avgjordes i februari 2020. Tävlingsjuryn som bestod av representanter för Helsingfors stad, Museiverket samt en professor i arkitektur utsåg enhälligt vårt förslag "Lappvikens vår" till vinnare. I tävlingsprotokollet konstaterades att förslaget uppfyllde alla kriterier i tävlingsprogrammet. Juryn berömde särskilt den varsamma restaureringen, bevarandet av offentlig verksamhet och en lyckad trafiklösning. Nybyggnationens underordnade roll i förhållande till de befintliga byggnaderna ansågs förtjänstfull men omfånget skulle studeras noggrannare i den fortsatta planeringen.

Vår planeringsgrupp består av tre olika arkitektbyråer med olika kompetensområden. Tillsammans kan vi erbjuda specialkunnande och erfarenhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, krävande byggnadsprojekt samt innovativ ny arkitektur.

Vårt planeringsarbete styrdes från första början av stor respekt för de kulturhistoriska värdena Lappviken besitter. Detta genomsyrade såväl planeringen av restaureringsarbetet, förslaget för framtida användning som helhetsplaneringen av området. I enlighet med tävlingsprogrammet föreslog vi att finansieringen av den omfattande restaureringen skulle genomföras, helt utan offentliga medel, genom koldioxidneutral nybyggnation. Utöver det föreslog vi också olika åtgärder för att reducera trafikbullret samt att parken skulle fredas från biltrafik.

För oss arkitekter utgör tävlingar ett viktigt, men arbetskrävande sätt att bedriva vår verksamhet på. I det här fallet utlovades ingen prissumma utan vinsten bestod av löftet om ett planeringsuppdrag. Som deltagare i tävlingen hade vi ingen möjlighet att påverka reglerna, antalet medtävlare eller det faktum att vår konkurrent beslöt att dra sig ur tävlingen i slutskedet.

Tävlingssekretessen hindrade oss från att delta i den offentliga diskussionen så länge som tävlingen pågick. Trots det svartmålade motståndarlagets förespråkare vårt förslag innan det ens hade publicerats.

Vi är fortfarande dedicerade och beredda att samarbeta och vidareutveckla vårt förslag till en genomförbar lösning för Lappviken-området. Vi vädjar nu till stadens beslutsfattare att den utredare som tillsätts är en opartisk person som åtnjuter alla parters förtroende, besitter juridiskt kunnande och kännedom om fastighetsbranschen samt vars intressen inte står i konflikt med det vinnande förslagets arkitekter.

Marianna Heikinheimo, Teknologie doktor, arkitekt SAFA, Sofie Hägerström, arkitekt SAFA, Paul Thynell, arkitekt SAFA, Sami Horto, arkitekt SAFA, Anis Souissi, arkitekt SAFA

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning