En obligatorisk komedi

När världen ter sig kaotisk omkring oss behöver vi en inre Vergilius som kan lysa upp vägen. Ibland kunde det faktiskt, också i livets mest hektiska skeden, vara mera värt att slå upp sin Dante än att spela på sin mobiltelefon.

Det är påsk, året är 1300 och den florentinska poeten Dante Alighieri är, som han uttrycker det i den Gudomliga komedin, "till mitten hunnen på vår levnads vandring". Dante är alltså trettiofem år gammal. Han har "i en dunkel skog gått vilse" och "irrat bort [sig] från den rätta vägen". Och värre blir det. Skogen omkring honom är mörk och ogenomtränglig; en blodtörstig varg lurar på honom.

När natten är som mörkast uppenbarar sig en skepnad i dunklet. Dante utropar:

Förbarma dig, jag ber dig,

Vad än du är, människa eller skugga!"

Människa är jag ej, men var, blev svaret;

Från Lombardiet var mina föräldrar

Och båda hade Mantua till hemstad.

Dante inser att han står inför en av sina förebilder, den romerske skalden Vergilius, som frågar Dante hur denne tappat bort sig. Vergilius representerar här antikens kardinaldygder: förstånd, rättvisa, måttfullhet och mod. Han ger alltså redskapen åt den irrande poeten för att denna skall finna den rätta (jordiska) vägen. Det får mig att tänka att det Vergilius står för – och i en bredare bemärkelse litteraturen – borde få högre prioritet på läsordningen.

Ett återkommande argument i samhällsdebatten är nämligen att det som lärs ut i skolorna ska vara anpassat till en värld där den teknologiska utvecklingen är snabbare än någonsin. Vi förutsätts vara flexiblare, snabbare och framför allt förväntas vi kunna tåla osäkerhet i tillvaron. I en sådan värld skulle insikter från verk som komedin vara guld värda att ha med sig i ränseln. I själva verket kunde Dantes klassiska verk med fördel ingå som obligatorisk läsning i våra skolor.

När världen ter sig kaotisk omkring oss behöver vi en inre Vergilius som kan lysa upp vägen. Ibland kunde det faktiskt, också i livets mest hektiska skeden, vara mera värt att slå upp sin Dante än att spela på sin mobiltelefon. Och för att vi ska kunna göra det, borde litteraturen vara en självklar del av vårt liv ända från barndomen.

Även näringslivets chefer och de politiker som pressar på och kräver anpassningsåtgärder av oss vore betjänta av studier i Dante under sommarlovet. Och det av en mycket god orsak: scenariot "inferno" är inte bra ens för business.

Dante översatt av Ingvar Björkeson

Johan Ekman Frilansjournalist