En ny generation vill ha sitt eget sommarparadis – efterfrågan på stugor exceptionellt stor

Det har skett ett skifte i mentaliteten när det gäller sommarstugor – nu vill också unga ha dem. Det kommer att hålla i sig också efter coronatiden, säger experter. Bild: Linus Lindholm/SPT

Stugmarknaden präglas starkt av coronaepidemin, men också av ett skifte i såväl generation som mentalitet. Det kan bli svårt att toppa fjolårets rekordförsäljning, säger experter.

Stugmarknaden har i början av året varit betydligt livligare än för ett år sedan, visar siffror från Finlands fastighetsmäklare. Vanligtvis är det tyst på stugfronten under vinterhalvåret, men i år ha...