En ny delegation för penningspel tillsattes

En ny delegation ska följa utvecklingsbehoven för de penningspelspolitiska målsättningarna. Foto: Bild: Sofia Westerholm/SPT

En penningspeldelegation ska följa upp målsättningarna för att följa upp behoven och stärka monopolet.

Inrikesministeriet har tillsatt en ny delegation för penningspelsärenden för resten av valperioden. Delegationen ska i enlighet med lotterilagen följa utvecklingsbehoven för de penningspelspolitiska målsättningarna för att upprätthålla och stärka monopolsystemet.

Delegationen ska bland annat följa och utvärdera den allmänna utvecklingen av läget när det gäller skadeverkningarna av penningspel. Man ska också följa förändringarna i penningspelsbranschens verksamhetsmiljö och beredningen av den lagstiftning som anknyter till penningspelspolitiken.

Delegationen ska också fungera som ett forum för dialog och informationsutbyte mellan ministerierna, myndigheterna, riksdagspartierna samt företrädare för de sammanslutningar som får understöd av avkastningen av penningspelsverksamhet.

Ordförande för delegationen är inrikesministeriets kanslichef. Vice ordföranden företräder riksdagspartierna.

De övriga medlemmarna och deras ersättare kommer från jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, finansministeriet, Polisstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd, riksdagspartierna samt sammanslutningar som får understöd av avkastningen av penningspelsverksamhet. Inrikesministeriet kan dessutom utnämna permanenta sakkunniga till delegationen.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning