En miljon nylänningar ska delta i pilotprojekt om valfrihet inom vården

Helsingfors anser att vårdkedjorna som byggs inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är hotade om landskaps- och vårdreformen genomförs.Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Nyland tar ledningen i social- och hälsovårdsreformen genom att inleda ett pilotprojekt om valfrihet i vården. Tanken är att projektet ska omfatta upp till en miljon nylänningar.

Helsingfors social- och hälsovårdssektor och Mellersta Nylands sote-samkommun förbereder sig för Finlands största pilotprojekt som gäller valfrihet inom vården. Målet är att upp till en miljon person ska få välja sina social- och hälsovårdsproducenter, meddelar Helsingfors stad i ett pressmeddelande.

Alla nyländska kommuner är inbjudna till pilotprojektet, samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Eteva-samkommun.

Enligt pressmeddelandet förbereder Mellersta Nylands sote som bäst en regional sote-modell för social- och hälsovårdens service. Modellen innehåller pilotprojekt för bland annat mottagningstjänster, tandvård och personlig vårdbudget.

Helsingfors stad deltar tills vidare inte i det pågående valfrihetsexperimentet, men vill i fortsättningen erbjuda sina invånare större valfrihet att välja social- och hälsovårdsproducent.

– Mellersta Nyland har erfarenhet av valfrihetsexperimentet. Deras kunnande och erfarenheter bör utnyttjas. I Nyland är det viktigt att vi prövar olika valfrihetsmodeller med tillräckligt stor volym, säger Juha Jolkkonen, sektorchef för Helsingfors social- och hälsovårdssektor.

Pilotprojektet kommer att samarbeta med Nyland 2019-projektet som förbereder inför landskapsreformen.

– Nu har vi chansen att göra Nyland till den ledande regionen i sote-service. Detta ska ske genom starkt samarbete och deltagande. Sote blir bäst när den görs tillsammans, säger Pirjo Laitinen-Parkkonen, chef för Mellersta Nylands sote-samkommun.

Pilotprojektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. Målet med pilotprojektet är att stödja implementeringen av social- och hälsovårdsreformen. Även andra regioner har möjlighet att ansöka om finansiering för pilotprojekt.

”Sälj din gamla bostad före du köper ny!”

Fastighetsförmedlingen Kotijoukkue är på alla sätt nyare, fräschare och mer dynamiskt men gamla goda råd och sunt förnuft är fortfarande en av grundstenarna i bobytarbranschen. Än gäller den gamla devisen att sälja sin gamla bostad förrän man köper ny. Ingen vill bli i fällan mellan två bostäder. 1.11.2018 - 09.42