En miljon finländare måste vidareutbilda sig när AI kommer

De som jobbar med rutinmässiga arbetsuppgifter bör förbereda sig för att AI kan ta deras jobb, enligt arbetsgruppens ordförande Osmo Soininvaara. Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Den som jobbar med rutinuppdrag som läkare, jurist eller banktjänsteman bör funderade på att vidareutbilda sig. När artificiell intelligens slår igenom är det bara de bästa som klarar sig.

Upp till en miljon finländare kan komma att upptäcka att deras nuvarande kompetens inte räcker när artificiell intelligens (AI) slår igenom under det följande årtiondet. Siffran baserar sig på konsultbolaget McKinseys utredning.

– Förändringarna i arbetslivet kommer att vara betydande, men inte för alla. För vissa räcker det med att uppdatera sina kunskaper, säger före detta ministern Osmo Soininvaara.

Han har varit ordförande för Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp som utrett AI:s inverkan på arbetslivet och sysselsättningen. Arbetsgruppens rapport publicerades på onsdagen.

Med artificiell intelligens avses avancerade dataprogram som kan ersätta mänskligt arbete.

Den rådande uppfattningen är att AI kommer att effektivera arbetslivet och sänka kostnaderna för varor och tjänster.

AI kommer att föra med sig betydande förändringar på arbetsmarknaden då rutinuppdragen kommer att försvinna.

Det som däremot blir viktigt är matematiska och sociala färdigheter samt kreativitet.

Soininvaaras rapport kan läsas på www.tekoalyaika.fi.

– Förut riktade sig automationen mot fysiska jobb, så kallade donarjobb, men nu riktar den sig mot till exempel läkare, jurister och banktjänstemän som jobbar med rutinuppdrag. Många av de här uppdragen kommer att automatiseras med hjälp av AI, säger Soininvaara.

För att underlätta övergången till AI föreslår arbetsgruppen att staten skapar ett personligt kompetenskonto eller en kompetenssedel som kan användas för utbildning. Målet är att allt fler arbetstagare ska kunna övergå till mer krävande arbetsuppgifter.

– AI kommer inte att ha lika stor effekt bland branschernas ledande förmågor. I stället kommer de ledande förmågorna att kunna kräva nästan hur höga löner som helst. Det här motverkas genom att öka antalet ledande förmågor genom utbildning.

I praktiken handlar det alltså om att höja kompetensen för hela folket. Men är det verkligen möjligt eller kommer det att uppstå grupper av människor som inte klarar av att hänga med?

– Vissa är utbildningsoptimister och anser att vem som helst kan utbildas till vad som helst, andra anser att det finns medfödda skillnader i människors potential. Det är en starkt ideologisk fråga och det skulle vara fint med lite empirisk forskning i ämnet.

Även för beslutsfattarnas del kommer AI att föra med sig gott om förändringar. I och med att samhället förändras måste även beslutsfattandet förändras.

– Våra strukturer för beslutsfattande är kvar i det industriella samhällets verklighet. Det finns ett starkt behov av att modernisera beslutsfattande. Tänk till exempel på våra makroekonomiska mätare och arbetslagstiftningen.

Näringsminister Mika Lintilä (C) lovar att regeringen ska göra sitt bästa för att erbjuda vidareutbildningsmöjligheter till så många som möjligt. Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Minister lovar pengar

Soininvaaras arbetsgrupp har varit en del av Finlands program för artificiell intelligens som tillsattes av näringsminister Mika Lintilä (C). Lintilä har talat aktivt om AI och de förändringar som den kommer att föra med sig.

– Medborgarna bör veta vad AI är och vilka effekter den kommer att få. Min oro är att en stor del av folket bestämmer sig för att det här är något som inte angår dem och att endast en liten minoritet verkligen förstår vad AI är. Faktum är att AI angår alla finländare, säger Lintilä.

Förutom Soininvaaras arbetsgrupp utreds AI-relaterade frågor i fyra andra arbetsgrupper. arbetsgrupperna har olika uppdrag, men deras gemensamma mål är att skapa politikförslag för hur Finland kan bli ett ledande land i att utnyttja AI.

– Det finns en risk för att ojämlikheten ökar i början, eftersom alla inte utnyttjar AI på samma sätt. Men vi kommer att satsa mycket på utbildning, bland annat på medborgarinstituten, säger Lintilä.

I vårens tilläggsbudget föreslår Lintilä att medborgarinstituten får 7 miljoner euro för att utveckla sin utbildning i AI-frågor. Det är det första konkreta steget mot att göra Finland till en AI-nation.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning