En MEP till i sikte

Bild: Wilfred Hildonen

Stolleken i EU-parlamentet ser ut att få en lösning. Brexit ger Finland en MEP till som Åland gärna vill lägga vantarna på.

Europaparlamentets sammansättning är en av de otaliga frågorna efter brexit som nu förefaller ha fått ett svar. Storbritannien har haft 73 av parlamentets 751 stolar och diskussionens vågor har gått höga om hur många av dem som ska besättas och av vem då britterna tågar ut ur sessionssalen.

Europaparlamentets konstitutionella utskott omfattade på tisdagen med en stor majoritet ett förslag som torde gå igenom vid parlamentets nästa session i början av februari och senare slutligt godkännas av Europeiska rådet. Enligt förslaget minskar platserna i Europaparlamentet från 751 till 705.

Det här innebär att 27 av de brittiska platserna omfördelas så att man rättar till orättvisor i den nuvarande fördelningen. Finland hör till de förfördelade och skulle få en plats till. Vid EU-valet nästa år står i så fall 14 platser på spel mot tidigare 13.

Enligt EU:s regler kan parlamentet inte ha fler än 751 medlemmar. De 46 platser som efter brexit inte kommer att utnyttjas lämnas i reserv för eventuella nya medlemmar. Det finns också tankar om ett antal multinationella mandat, det vill säga platser som skulle besättas med parlamentariker som kandiderar i alla medlemsländer.

De som förespråkar en paneuropeisk lista försvarar det med att det skulle öka människors uppskattning av EU och höja valdeltagandet i EU-parlamentsval. Kritikerna använder precis samma argument mot ett sådant här system. De låter mer trovärdiga. Det skulle snarare minska väljarnas kontakt till parlamentarikerna och öka känslan av alienation om kandidater man kan rösta på inte är landsmän.

Däremot kunde en del av de här platserna tillfalla självstyrda regioner med lagstiftande makt. Det fanns ett sådant förslag, men det fick inte tillräckligt stöd. På Åland hade man hoppats på detta och nu ligger deras återstående förhoppningarna på att Finland skulle ge sitt tilläggsmandat till Åland.

Om och när Finland får ett nytt mandat så kommer det nog knappast att gå till Åland. Finland ser gärna att Åland får en egen plats men det ska inte ske på Finlands bekostnad.

Ålands krav och önskan är förståelig eftersom landskapet i och med EU-inträdet gav ifrån sig makt utan att direkt kunna påverka i de organ dit makten flyttade.

I varje EU-val hittills har det bland de invalda också funnits finlandssvenska politiker. Garantin för ett svenskt mandat ligger i praktiken på hur SFP lyckas, även om Jörn Donner (SDP) och Alexander Stubb (Saml) under Finlands tid i EU har varit Europaparlamentariker.

Det är ur SFP:s synvinkel bra att Finland får ett mandat till. Varje val hittills har krävt att SFP överträffar sin "normala" röstandel. I EU-valen har SFP fått mellan 5,7 och 6,8 procent av rösterna. Det är 1-2 procentenheter mer än i riksdagsvalen under samma tid.

SFP:s framgångar i EU-val kan givetvis ha berott på goda kandidater och lyckade valkampanjer men en stor orsak är otvetydigt den mobilisering som SFP från val till val har lyckats med. Valdeltagandet har varit klart lägre i EU-val än i andra val men SFP:s väljare har inte låtit bli att rösta i lika hög grad som andra partiers anhängare.

Om och när Finland får en plats till krävs också en mindre andel av rösterna för ett mandat. Det gynnar partier som tvingas till ett toppval för att över huvud taget få ett mandat.

Det ligger inte i SFP:s intresse att föra en aktiv kampanj för att Åland ska få ett av Finlands mandat. Ofta har de röster som SFP fått från Åland varit om inte helt avgörande så åtminstone mycket viktiga för att partiets röstetal ska vara tillräckligt för ett mandat.

Åland och SFP lever i alla fall ett symbiosförhållande i EU. Det gör att partiet också i fortsättningen har all orsak att aktivt bevaka och driva Ålands intressen i EU och i mån av möjlighet även fortsätta traditionen att ge plats för ålänningar i SFP-parlamentarikerns stab.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03