En märklig liten familj – om klass och gemenskap i Åsbackas nya

Robert Åsbacka är skicklig på många saker, såväl persongestaltning som miljöskildring. I Kistmakarna är det industriområden och landsvägar som läsaren får besöka, och de resonerar mot ett omisskännligt alldagliga Mellansverige. Bild: KARL_VILHJALMSSON

Gemenskap och överlevnadsmöjligheter i en tid där gamla värden trampats ner står i centrum för Robert Åsbackas nya roman. Kistmakarna är berörande, skickligt berättad och humoristisk, skriver HBL:s recensent.

I Kistmakarna befinner vi oss i en medelstor mellansvensk stad under ett halvår kring årsskiftet 2018–2019. Sverige har nyss gått till val, men någon regering har landet inte fått. Socialdemokratin är...