En mångbottnad klassiker lever vidare, snart fyller Michail Bulgakov 130 år

I mitt innersta är jag fortfarande 17 år och står utanför hus 302b (som i dag rymmer Michail Bulgakov-museet) törstande efter magisk realism, vass samhällssatir, yttrandefrihet och – ja, efter att mitt liv ska börja på riktigt.

Michail Bulgakov. Namnet klingar som en trollformel i mina öron. Jag uttalar det – och så uppenbarar den snart hundratrettioårige författaren sig för mig likt magikern Woland i Mästaren och Margarita....