En man har dött, det är vårt fel och får inte ske igen

Köer till Migrationsverket i Helsingfors 2017 när Migri tog över vissa uppgifter i asylprocessen av polisen. Bild: Lehtikuva / Vesa Moilanen

En man har mördats för att våra myndigheter och domstolar har gjort fel bedömningar. Nu måste praxis ändras så att vi inte försätter fler människor i livsfara.

Finland har enligt Europeiska människorättsdomstolen brutit mot de två mest grundläggande artiklarna i konventionen om de mänskliga rättigheterna. Det gäller artikeln om rätten till liv och artikeln o...