En majoritet av finländarna ser Sverige som viktigaste samarbetspartnern i världen

Finländarnas positiva inställning till Sverige sträcker sig ändå inte så långt som till tanken på en återförening. Endast 8 procent önskar att Finland och Sverige återigen skulle vara en enda stat.

Coronakrisen har orsakat en intensiv diskussion om de svensk-finska relationerna.

Sveriges mera öppna strategi i hanteringen av viruset har skapat osäkerhet och rädsla i Finland, medan man i Sverige beklagat Finlands stängda gränser.

Kommer coronakrisen att förorsaka en bestående svacka i de svensk-finska relationerna? Från politikerhåll har man, trots kritiska kommentarer i ett tidigt skede av epidemin, betonat att så inte är fallet.

Även forskare har tonat ned pratet om svenskhat och försämrade relationer. I HBL (18.6) konstaterade professorn i Norden-studier vid Helsingfors universitet, Peter Stadius, att när krisen väl blåst över kommer allt att vara som vanligt igen.

Det kommer snart att utföras en undersökning om hur coronakrisen påverkat svenskarnas och finländarnas inställning till varandra. I väntan på den kan vi vända oss till en annan enkät som publicerades i juni och som utfördes kort innan viruset slog till. Studien genomfördes av Finlands Nationalmuseum och Stiftelsen för kommunal utveckling i samarbete med Helsingfors universitet och Hanaholmen.

I den brett upplagda undersökningen granskades finländarnas värderingar och åsikter om Finlands och Sveriges gemensamma historia och nutid. Man undersökte kännedomen om historien under svenska tiden, olika uppfattningar om hur den tiden påverkade vårt land samt vilken inställning man har till Sverige i dag.

Undersökningen visar att över hälften av finländarna, 56 procent, anser Sverige vara den viktigaste samarbetspartnern i världen. Nästan lika många, 55 procent, känner stolthet över Finlands och Sveriges gemensamma historia.

En majoritet av medborgarna, 52 procent, anser också att det svenska språket och den svenska kulturen är viktiga för Finland. Här ser vi ändå en tydlig tudelning: hela 41 procent av finländarna avfärdar påståendet.

Det är främst de äldre, de högutbildade och de svenskspråkiga/tvåspråkiga som uppskattar det svenska språket och den svenska kulturen. De som avfärdar påståendet representeras främst av studerande, 35–44-åringar, arbetstagare, arbetslösa och lågutbildade.

Är då finländarna avundsjuka på sina svenska grannar? En knapp majoritet, 52 procent, instämmer i detta medan 36 procent är av klart annan åsikt.

Finländarnas positiva inställning till Sverige sträcker sig ändå inte så långt som till tanken på en återförening. Endast 8 procent önskar att Finland och Sverige återigen skulle vara en enda stat.

Även om undersökningen stärker uppfattningen om Finlands och Sveriges goda relationer kräver all gemenskap kontinuerlig omvårdnad för att inte försämras. Även i den svensk-finska tilliten kan det uppstå sprickor om vi inte målmedvetet satsar på ständigt återkommande, relationsstärkande insatser.

Gunvor Kronman, vd, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning