En lösning på Syrienkrisen diskuteras på konferens i Bryssel

Konflikten i Syrien har pågått i åtta år och hela 11,7 miljoner personer är i behov av hjälp. Bild: Lehtikuva-AFP/Bulent Kilic

Målet med konferensen är att stödja en politisk process under FN:s ledning och att komma överens om fortsatta åtgärder för att hjälp de krisdrabbade.

Statssekreterare Matti Anttonen representerar Finland vid det internationella samfundets Syrienkonferens i Bryssel på torsdagen. Konferensen "Supporting the future of Syria and the region" ordnas av EU och FN.

– Det enda hållbara sättet att lösa krisen i Syrien är genom en politisk process som stöds av FN. De olika parterna i konflikten och de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd måste förbinda sig till besluten så att det en dag kan slutas fred, säger Anttonen i ett pressmeddelande.

Konflikten i Syrien är en av världens största humanitära kriser. FN bedömer att 11,7 miljoner personer bara i Syrien är i behov av hjälp. Av dem är 5 miljoner i akut behov av hjälp. Situationen är extra besvärlig i svårtillgängliga områden, i närheten av strider och bland dem som nyligen har varit tvungna att fly.

Ansvariga för sina brott

Under konflikten som pågått i åtta år har de olika parterna dessutom gjort sig skyldiga till otaliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och eventuellt till brott mot mänskligheten. Finland och många andra länder vill införa en mekanism som gör de skyldiga ansvariga för sina brott. Mekanismens syfte är att samla bevis på de brott som skett under konflikten och spara bevisen med tanke på eventuella framtida rättegångar.

Utöver konferensen ordnar Finland och tio andra stater ett evenemang i Bryssel som handlar om arbetet mot straffrihet. Finland lovar också att fortsätta finansiera det arbete som görs för mekanismen för ansvarsskyldighet.

I konferensen deltar arrangörer, de viktigaste biståndsgivarna, representanter för staterna i Syriens grannländer, humanitära organisationer och organisationer för utvecklingssamarbete. Representanter för det civila samhället i Syrien deltar också i konferensen.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning