En lektion i sexuella trakasserier

Nadja Anderssons tecknade serie "Alter ego" beskriver en skolvardag där en blyg flickas alter ego griper in och uppmärksammar sexuella trakasserier i vardagen. Bild:

Det nya finlandssvenska förlaget En liten bok ger nu ut fem små volymer med fakta och fiktion som underlag för diskussioner i klassrummet om sexuella trakasserier. Texterna är lätta att ta till sig men diskussionen kräver sin lärare.

Med hjälp av en lättläst faktatext, två noveller, en essä och en tecknad serie ska ungdomar lära sig om och få möjlighet att diskutera ämnet sexuella trakasserier. En liten bok fungerar som stödmateri...