En inkluderande framtid, tack!

Bild: Markku Ulander

Jag hoppas och tror att jag i framtiden kommer se ett Finland där vi är mer öppet sinnade och verkligen behandlar andra människor på ett mognare sätt.

Hur ofta har man inte som tonåring hört någon säga att ungdomarna är framtidens räddning och att det är vi som kommer göra skillnad. Är det ett sätt att plantera ett frö av hopp inför framtiden som ska börja gro då vi bli äldre och tar över besluten? Är det bara att flytta problemen eller en äkta tro på vår generation som socialare, smartare och starkare?

Jag skulle inte vilja byta bort den fördelen jag har fått tack vare att jag är född och uppväxt i Finland. Som liten lekte jag tryggt i ett land där det knappt fanns en risk för att jag skulle kidnappas. Redan från början fick jag gratis rådgivningsbesök för att mina föräldrar skulle veta att jag var frisk. Jag har som medborgare i Finland fått möjlighet att gå i skola oberoende av mitt kön och oberoende av mina föräldrars inkomster eller utbildning och genom detta fått samma grund som alla andra.

En sämre sak att ta fasta på inom exempelvis skolvärlden är ett fenomen som tyvärr är vanligt, inte bara i Finland, nämligen kränkandet av olika människor. Jag vill nämna rasism, homofobi, transfobi och det som jag själv upplever dagligen; sexism, som ett stort problem vi måste ta tag i. Att vi i Finland själva ofta marknadsför oss som ett jämlikt land där alla är lika inför lagen, stämmer till en viss del, men då bortser vi från så mycket som måste åtgärdas. Återkommande sociala strukturer, normer, snäva roller och ett konservativt tänkande gör att vi inte blir bemötta på samma sätt och vi kan inte acceptera ett beteende där människor tar skada.

Jag hoppas och tror att jag i framtiden kommer se ett Finland där vi är mer öppet sinnade och verkligen behandlar andra människor på ett mognare sätt. Jag hoppas att man kommer kunna berätta om vad man varit med om och tillsammans undra vad vi hållit på med tidigare. Mitt hopp grundar sig i att jag märkt att många ungdomar har en förmåga att inse och lyfta att alla är lika mycket värda. Dock finns det en mängd finländare som förolämpar, kränker, trakasserar och behandlar andra illa, men tyvärr tror jag att det inte går att eliminera all typ av sådan negativ aktivitet. Finland kommer bli bättre än vad det redan är och alla kommer tillsammans förstå innebörden av ett inkluderande samhälle!

Moa Aulanko Ekenäs gymnasium En demokrati?

Synonymer till jämlikhet är likvärdighet, egalitet och demokrati. Ordet jämlikhet härstammar från FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, där det bland annat står att ett samhälle inte kan agera demokratiskt om det inte har lagar som tillämpas jämlikt. Det är alltså upp till staten att se till att invånarna inte diskrimineras eller kränks, sedan får kommunerna stå för bostäder, arbete och vård.

Jämlikhet betyder att alla individer i ett slutet samhälle ska ha samma sociala status, respekt och värde. Enligt den finska lagen ska man oberoende kön, sexuell läggning, etnicitet, religion, status, funktionsnedsättning, åsikt med mera ha rättigheter och vid rättssammanhang inte behandlas olika på grund av dessa faktorer. Frågan är, lyds dessa regler/lagar i praktiken?

Jämlikhet innefattar många olika saker såsom ekonomisk- och rättighetsjämlikhet. Detta kan innefatta att ha tak över huvudet, känna trygghet, ha möjlighet till arbete och få lön för det, att få likadan service och bli bemött som en lika värdefull person som de andra.

Jämlikhet kan till stor del handla om rättvisa och vad som är rätt och fel. Vad är rättvisa? Att definiera rättvisa kan ofta vara väldigt subjektivt, men gemensamma regler som de flesta lyder är till exempel våra lagar. För att ha kommit fram till att lagarna är rättvisa har vi varit tvungna att gemensamt fundera på vad rättvisa egentligen är. Vissa av lagarna vi har är inte rättvisa såsom lagar som är baserade på kön och våldtäktslagar.

Fastän Norden ofta används som ett primärt exempel på samhällssystem finns det även orättvisor här som antingen man blundar för eller inte är medveten om. Som jag skrev ovan är det upp till staten att se till att invånarna varken diskrimineras eller kränks. Jag undrar hur detta sker i praktiken då man till exempel varje dag hör rasistiska, sexistiska, homo- och transfobiska skämt och kommentarer i skolan. Detta bidrar väl inte till någonting gott i längden, eller? Borde inte min generation vara smartare än de föregångna, eller är det småstadssyndromet som spelar spratt? Dessutom vittnar vi om extrema orättvisor vid till exempel dom av våldtäkt, en inskränkt kvinnosyn (inklusive objektifiering) kan vara en bakgrundsorsak varför våldtäktsfall inte tas på allvar.

Dock vaknar även konservativa Finland upp till sist när #dammenbrister-rörelsen tar fart! Kampanjen är solklar och gillar starkt konceptet och jag hoppas att vi kan få en förändring tack vare kampanjens framgång.

Bortsett från det negativa är jag ändå väldigt tacksam över att ha fått växa upp i Finland och på papper fått likadana möjligheter och förutsättningar att växa upp och klättra i samhället som alla andra tack vare bland annat gratis grundskola och sjukvård. Jag är även tacksam för att vi lever i en demokrati och hoppas på att samhällsutvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning.

Olivia Landén Ekenäs gymnasium Hylla vår historia med solidaritet

Äntligen är det dags. Efter vad som känts som en evighet av hyllningar, konserter, filmer, böcker och diverse mer eller mindre relevanta produktlanseringar till det hundraåriga Finlands ära så är vi äntligen framme vid dagen med stort D.

Jag har själv försökt delta i firandet i mån av möjlighet; jag har gått på utställningar, sett filmerna, läst böckerna och dessutom skrivit ett par egna texter om Finland, nu och genom årtiondena. Och visst känner jag en viss stolthet över det här landet, folket och allt vad det uträttat även om arbetet ofta skett i motvind. Men det finns ändå ett ord jag återkommit till så ofta att jag närmast förvandlats till en parodi på mig själv: solidaritet, eller snarare avsaknaden av den.

För medan vi gärna fortsätter blicka tillbaka på krigen och den tuffare tiden i vår historia på ett närmast romantiskt sätt, ser dem som ett prima exempel på purfinsk sisu, så glömmer vi alltför ofta bort arvet från dessa år. År då det var vi som var ett utsatt folk och många befann sig på flykt i vårt eget sönderbombade land. Då familjer splittrades, hela städer brändes till grunden och barn skickades i flykt till Sverige. Men nu, då städerna byggts upp igen, krigsbarnen sedan länge återvänt och det i stället är andra människor som står vid vår dörr och ber om hjälp så väljer många att vända både dem och vår historia ryggen. Och vad är syftet med en historia om vi inte kan lära oss av den?

På självständighetsdagen marscherade återigen nazister genom vår huvudstad och på många sätt kunde jubileumsåret 2017 lika gärna vara 1937. Det är 80 år av historia, bland dem de svåra åren på 1940-talet, som vissa människor väljer att glömma bort och inte ta någon som helst lärdom av. Beslutet om att ta tydlig ställning emot nazism genom att förbjuda den Nordiska motståndsrörelsen ger dock hopp inför framtiden och jag hoppas att vårt hundrade år som självständig nation blir året då vi tar till oss vår historia, lär oss av den och återuppväcker den solidaritet som allt fler tycks ha glömt bort. För våra förfäders och deras uppoffringars, för vår egen och för kommande generationers skull. En bättre hyllning till vår hundraåriga nation finns det inte.

Lukas Lundin Ekenäs gymnasium Våra åsikter om Finland Vi upplever att Finland är en bra och lugn plats och det händer inte så mycket dåliga saker här. Skolorna är väldigt bra och maten god, och det är bra att vi har fyra årstider. Det borde vara säkert att alla ska ha en möjlighet att få jobb om de har gått i skolan. Det är väldigt fint att man får gå gratis i skolan och att man får gratis mat i skolan, tandvård och läkare. Finland har också jättebra läkare och kirurger. Finland är också ett jättetryggt land. Det är dåligt att man inte klarar sig så bra i Finland om man inte kan finska, och att finnarna inte är så bra på engelska. Beskattningen borde bli tydligare för arbetstagare. Vi tycker att alla kommuner i Finland borde satsa mera på skolmaten och inte lika mycket på t.ex. träslöjden, eller sen borde man satsa mera på renovering av dåliga skolbyggnader (mögel etc.). Alex Fagerström, Casper Kangas, Max Nyström, Nicolas Haro Finskas åk 8, Winellska skolan i Kyrkslätt Finland är tryggt och jämlikt

Vi uppfattar Finland som ett tryggt och jämlikt land. Finland är känt för sin natur med dess tusentals sjöar och skogs beklädda landskap. I år firar vi Finlands hundraårsjubileum, Suomi 100.

Finland har varit självständigt nu i 100 år. Tidigare har Finland lytt under både ryskt och svenskt styre men 6 december 1917 förklarade Finland sig självständigt. 6 december är vår självständighetsdag och nationaldag.

Naturen i Finland är vacker, särskilt i Lappland, var vi också har stora snöklädda fjäll. Finland är känt för sitt gröna guld, skogen. Största delen av Finland är täckt av skog som även är en av de största naturresurserna i Finland. Finlands kust omfattar en underbar skärgård. Vi tycker det är roligt att vi har fyra årstider. I Finland regnar det varje årstid och somrarna brukar vara ganska kalla och korta.

Finland är ett tryggt land med två nationella språk. Vi har både gratis skolgång och hälsovård. Vårt skolsystem är ett av de bästa i världen. Finland borde ha lägre skatt men ändå hålla sin gratis hälsovård. Det borde finnas flera specialiseringsskolor för olika slags yrken och de borde placeras närmare alla större städer.

Vårt land har vunnit Eurovisionen en gång (Lordi 2006). Finland är ett ishockeyland. Vi har vunnit ishockey VM två gånger, åren 1995 och 2011. Många känner igen också Finland för sången Sandstorm av artisten Darude, den blev en världshit några år efter publiceringen.

När vi är vuxna borde Finland erbjuda möjligheter till arbetsplatser. Vi tycker att alla skall ha möjlighet till mat och trygghet. Förutom de grundläggande sakerna tycker vi att Finland borde erbjuda möjligheter och rättvishet. Dessutom hoppas vi att Finlands ekonomi skall utvecklas. Vi vill att alla i Finland skall känna sig trygga, landet bli mer jämlikt och att vi blir av med onödiga fördomar.

Emma Forsman, Jere Niemi, Robin Salokoski, Patrik Åström, Louise Törrönen åk 9, Winellska skolan, Kyrkslätt Vi är lyckligt lottade att få bo i Finland

Att få växa upp i Finland är ett privilegium. Vi behöver inte vara rädda när vi går och lägger oss för att familjen inte skall finnas kvar på morgonen. Vi behöver inte vara rädda för att ingen skall bry sig om oss om vi har problem.

Det finns mycket saker i Finland som vi tar förgivet för att vi inte förstår hur bra vi har det. Vi har mycket skogar, sjöar och fin natur. Finland har olika unika saker, till exempel bastu, memma och karelska piroger. Vi får njuta av Finlands vackra natur och den rena luften.

Om du ska åka buss, och väntar på busshållplatsen, och en annan person kommer till busshållplatsen är finländarna så smarta, att de ställer sig åtminstone fem meter ifrån varandra och inte säger ett ord. Inte ens hej. Fast det skulle regna så ställer vi inte oss under taket för att där står en annan person. Därför är Finlands folk så speciellt. Unikt.

Finland är ett fint land och det är tryggt att bo här.

Nea Levonius, Erica Nordström, Aino Asklöf, Catarina Korkman, Samuel Berg åk 9, Winellska skolan, Kyrkslätt Vårt land

Vi upplever Finland som ett tryggt land. När du går på gatorna behöver du inte vara rädd över att vara dig själv.

Vi kan njuta av Finlands vackra natur som ger ett hem åt många unika djur. Vi får röra oss fritt omkring i vårt land, tack vare allemansrätten. Finlands gröna guld kan vi utnyttja på många olika sätt. Skogsbruket för med sig arbete åt en hel del finländare.

Finland ser till att alla har det bra.

Här får vi gå gratis i skolan och ifall vi blir sjuka får vi bra sjukvård.

Vi tackar dem som kämpat för vårt land så vi får vara självständiga i dag.

Lotta Linjala, Sara Bergman, Michaela Stenius, Enni Kontio och Sessi Skutnabb åk 9, Winellska skolan, Kyrkslätt Det ljuvliga Finland

Det är väldigt tryggt i Finland och man kan gå ute och vara säker. Polisen gör ett bra jobb med att skydda oss mot brottslighet.

Vår rena natur glädjer oss och turister. Naturen ger oss möjligheter och resurser så som virke, bär och svamp. Skogen ger en bra skyddsplats för djuren.

Skolgången stöder oss och ger oss möjligheter att välja vad vi vill bli som vuxna fastän man är fattig eller kommer någon annanstans ifrån. Vi har en väldigt hög kvalificerande allmänbildning.

Sjukvården är lysande och man kan vara säker på att man är i goda händer. Vi har de bästa läkarna i världen. Vi är väldigt lyckliga över att sjukvården är gratis.

Vi tackar veteranerna för deras stora insats för vår frihet och självständighet.

Alexander Andersson, Samuel Nieminen, Matias Mustonen, Mats Wikstedt, Mio Söderström, Robin Holmberg åk 9, Winellska skolan, Kyrkslätt

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning