En inkluderande framtid, tack!

Bild: Markku Ulander

Jag hoppas och tror att jag i framtiden kommer se ett Finland där vi är mer öppet sinnade och verkligen behandlar andra människor på ett mognare sätt.