En hjort kan ge upphov till fyra miljoner fästingar

På krigsstigen. Docent Margaretha Gustafsson förklarar krig mot hjortdjuren. Blir vi av med vitsvanshjortarna och rådjuren så slipper vi också de sjukdomsspridande fästingarna. Bild: Robert Seger

Enda sättet att få bukt med den explosionsartade ökningen av borrelia och TBE-smittor är att minska hjort- och rådjursstammen. Det hävdar docent Margaretha Gustafsson, parasitolog vid Åbo Akademi.

– Hjortdjuren fungerar som fästingarnas mobila äggkläckningsmaskiner. Det är bara jägarna som älskar hjortar och rådjur, vi andra hatar dem, de hör inte hemma i vår natur och absolut inte i våra trädgårdar och parker.

Margaretha Gustafsson har sedan 2013 propagerat för att fästingarna kan motas bara om man utrotar deras värddjur. Fästingen är en parasit och parasiter är helt beroende av sina värddjur. Utan dem svälter parasiten ihjäl.

– För att åstadkomma en fästingfri zon runt sommarstugan måste man fånga möss och sorkar i fällor, hålla gräsmattorna korta och slyet borta.

– Det här minskar den mänskliga plågan tillfälligt, men det bryter ingalunda fästingarnas fortplantning. Det behövs bara att en hjort kliver in på gårdsplan och tappar efter sig en fästinghona med tvåtusen ägg så är beståndet igen "tryggat", säger Gustafsson.

Fästinglarverna suger blod från gnagare, ekorrar och fåglar och blir då smittade av TBE och borrelia.

Fästingnymferna suger blod från hundar, kattor och människor. 5–20 procent av nymferna bär borreliasmitta.

De vuxna fästingarna suger blod från hjortdjur, husdjur och människor. Cirka var femte av de vuxna fästingarna bär borreliasmitta.

Smittoöverföringen av borrelia från fästing till människa kräver i allmänhet att fästingen sitter fast minst i ett dygn.

Symtomen framträder efter 3–30 dygn. Första tecknet är en rodnad kring bettet. En rodnad som har en diameter på fem centimeter kräver läkarvård. Infektionen sköts med antibiotika.

Vaccin finns ännu inte mot borrelia, men nog mot TBE. TBE-viruset överförs omedelbart när fästingen biter. Därför ska man vaccinera sig mot TBE i tid. Mera information hittar du på: http://www.saaristolaakarit.fi/se/fastingbussen

En hjort kan varje sommar gott bära upp till tvåtusen fästingar på sig. En fästing kan bära tvåtusen ägg så hjorten kan därmed i praktiken stå hyresvärd för fyra miljoner fästingar!

"Anställ jägare"

– Den logiska slutsatsen är därför att fästingarnas favoritvärdar, vitsvanshjortarna och rådjuren måste decimeras kraftigt.

När HBL ringer runt till ett antal jaktvårdsdistrikt i Nyland är svaret att jägarna gör så gott de kan, men att hjortstammen är så stor att det på vissa orter blir ett för stort jobb för jägarna.

Margaretha Gustafsson köper inte det argumentet.

– Då måste man anställa professionella jägare för att bli av med dem. Jägarna borde också sluta att stödmata hjortdjuren på vintrarna. Då skulle en del svälta ihjäl på det alldeles naturliga sättet. Däremot borde man låta lodjuren leva, de äter gärna hjort.

– Enligt de färskaste uppgifterna av FD Jari Hänninen, Åbo Universitet, har fästingarna under de senaste femton åren ökat femtiofaldigt på Själö. Situationen är sannolikt likadan på de flesta öar i Åbolands och Ålands skärgård. Det sammanhänger med att hjortdjuren har ökat explosionsartat sedan 1980- och 1990-talen.

Gustafsson refererar till professor Thomas Jaenson vid Uppsala universitet som anser att fyrtio procent av alla TBE- och borreliafall i Sverige beror på rådjur. Med tanke på den kraftiga ökningen av rådjur i Finland gäller samma sak hos oss.

– De är skadedjur på många sätt. År 2015 förorsakade hjortdjuren 5 400 trafikolyckor. Vid sidan av TBE och borrelia förmedlar hjortdjuren flera andra allvarliga sjukdomar. Det är fullständigt oansvarigt att låta hjortdjuren leva, säger Gustafsson.

Folkrörelse

– För att få bukt med detta växande problem borde det uppstå en folkrörelse. År 2014 diagnostiserades 47 fall av TBE, i fjol 67 fall. Närmare 8 000 personer insjuknar årligen i borrelia hos oss, antalet ökar hela tiden.

År 2015 inträffade två dödsfall i TBE i Kotkatrakten – en fullt frisk kvinna i 40-årsåldern och en äldre man. De hade troligen smittats av det sibiriska TBE-viruset.

Bild: Mikael Bobacka

Ifall borreliainfektionen får pågå länge och antibiotikabehandlingen sätts in för sent kan allvarliga skador uppkomma – neuroborrelios – en kronisk sjukdom, som är svårt invalidiserande.

Äldre drabbas mest

Statistiken visar att borreliossmittorna har ökat bland 50–60-åringarna. Varför, vet forskarna inte säkert. En orsak kan vara att människor i den åldern sysslar mera med bär- och svampplockning än andra åldersgrupper. Hjortdjur betar gärna blåbärsris och fästingar påträffas därför ofta i riset.

– Jag önskar att skärgårdsbefolkningen skulle testa att skapa hjortfria öar och se vad som händer. I USA tömde man en stor fästingrik ö på hjortdjur och efter tre år försvann fästingarna och därmed också borrelia och TBE.

– För 50 år sedan utrotades den breda binnikemasken i Finland. Det var en mycket dyr affär men blev i längden synnerligen lönsamt. Landets befolkning blev mycket friskare.

– När det gäller dagens problem med fästingar är åtgärderna enkla och relativt billiga. Resultatet blir en bättre folkhälsa vilket alltid är en lönsam affär.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning