En gyllene chans för president Trump

Donald Trump håller presidentens årliga State of the Union-tal i morgon.Bild: EPA/Chris Kleponis

När president Trump stegar in i plenisalen i det amerikanska representanthuset tidigt på onsdag morgon finsk tid är han pressad av en besvärande Rysslandsutredning och låga popularitetssiffror.

Ändå har Trump en gyllene chans att vända på bladet och starta om. Frågan är om han tar vara på den chansen.

Det årliga talet till nationen är ett unikt tillfälle för varje president att nå ut till det amerikanska folket. I en timme ungefär, kan presidenten utan avbrott eller irriterande frågor från journalister, presentera sina tankar och visioner inför 40-50 miljoner amerikaner. Presidenten behöver inte reagera eller improvisera, han behöver endast leverera ett tal som skrivits, förbättrats och filats på i flera veckor. Det är därför det är så viktigt vilka ord man väljer.

Trump står med största sannolikhet inför ett personligt förhör med Rysslandsutredaren Robert Mueller och nationen är både ångestfylld och splittrad efter det första året under hans ledarskap, men när han ställer sig i talarstolen är han ändå inte i en så svår gungning som man kunde tänka sig.

Trump fick ett mått av trovärdighet när han genomförde skattereformen i slutet av förra året. Han badar i skenet av en stark ekonomi och är nyss hemkommen från ett lyckat besök i Davos där han lugnade den globala ekonomiska eliten med ett statsmannaaktigt beteende, och ett tal som övertygade åhörarna om att han kanske ändå inte ämnar spränga det globala handelsstrukturerna i luften.

För att fortsätta på samma linje på onsdag behöver han först och främst hålla sig till sitt manuskript, eftersom improvisationer sällan är fördelaktiga för honom. Han måste också tilltala lagstiftare och tv-tittare över partigränserna i såväl ton som substans. Med de upprivande Obamacare-fighterna förpassade till historien och skattereformen avklarad finns det mera utrymme för samarbete.

Trump väntas presentera sin plan för en jättelik uppdatering av nationens rämnande infrastruktur. Det är givet att formerna för finansieringen av ett sådan projekt väcker debatt men i det stora hela är det en plan som alla vill genomföra.

Trump antas också tala om hur han ska lösa det akuta immigrationsproblemet med de så kallade "drömmarna" och hur hans vision för en heltäckande immigrationsreform ser ut. Här finns stora meningsskiljaktigheter mellan högern och vänstern, men det finns också flera saker man är överens om. De oskyldiga ungdomarna som hämtats olagligt till USA av sina föräldrar borde inte deporteras, anser nästans alla amerikaner och lagstiftare likaså. Och den demokratiska ledningen har redan en gång visat att man är beredd att ge Trump pengar till gränssäkerhet, till och med för en förlängning av gränsmuren.

Med andra ord, om Trump levererar de skrivna talet med optimism istället för de domedagsprofetior vi hörde för ett år sedan i installationstalet; om han anstränger sig för att förena istället för att splittra; om han visar mer sympati för de svaga i landet medan han projicerar stryka och patriotism inför de yttre hoten, kan hans ställning i nationen stärkas, åtminstone en aning.

Med den före detta chefsstrategen och ideologen Steve Bannon ute ur Vita huset finns en chans att Trump gör just detta. De medarbetare som vill att Trump ska hitta en medelväg framåt, i stället för att fastna på ett ultraradikalt spår, har för tillfället övertaget.

Den givna frågan är emellertid om Trump i så fall kan fortsätta på en mer försonlig linje i framtiden. I verkligheten har den spontana Trump sällan lyckats upprätthålla en utstakad linje mer än en kort stund. Förr eller senare har den irrationella presidenten övermannat den förnuftigare varianten och försvårat dennes ställning. Risken att det samma sker också den här gången är påtaglig.

Juri von Bonsdorff Medarbetare i Washington

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00