En grön återuppbyggnad

"Nedkörningen av den ekonomiska verksamheten i samhället visade att det finns mycket kvar att göra för att minska luftföroreningarna. De nordiska länderna har enbart att vinna på att vara pådrivare av en grön omställning."

Redan nu är det klart att vi inte kommer att gå tillbaka till den vardag som rådde före coronakrisen. Mycket i våra vanor har förändrats på kort tid. Coronakrisen har visat hur otroligt snabbt människ...