En god bok kan förlänga livet

Läsning förlänger ditt liv, enligt en studie. Bild: Christine Olsson/TT

Bokläsare lever längre, visar en ny studie från Yales universitet som refereras av New York Times.

De som läste böcker i upp till tre och en halv timme per vecka hade 17 procents lägre dödlighet än de som inte läste alls, enligt studien. För dem som läste mer än så sjönk dödligheten med hela 23 procent. Forskarna hade också justerat för variabler som kön, etnicitet, utbildning och inkomst – faktorer som vanligtvis påverkar livslängden.

Studien, som publiceras i Social science and medicine, omfattade 3 635 personer över 50 år. När de följdes upp efter tolv år visade det sig att bokläsare levde i genomsnitt nästan två år längre än dem som inte läste alls.

Forskarna fann också en liknande koppling bland dem som främst läste dagstidningar och tidskrifter, men den var svagare.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning