"En fungerande cybersäkerhet kräver att vi har beredskapen att se in i cybervärlden"

Bild: Mostphotos

En färsk rapport från Jyväskylä universitet och Aalto-universitetet ritar upp riktlinjer för Finlands cybersäkerhet. Enligt professor Martti Lehto är en utvidgad underrättelselag ett steg i rätt riktning.

I och med den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av samhälleliga funktioner växer behovet av fungerande konstruktioner för cybersäkerhet, hävdar en forskargrupp som undersökt strategisk ledning av cybersäkerhet.

Forskarna, som är från Jyväskylä universitet och Aalto-universitetet, konstaterar i sin rapport att nationell cyberkompetens kommer att bli allt viktigare i framtiden när det gäller att trygga medborgarnas säkerhet och samhällets vitala funktioner.

– Frågan är hurudan kompetens och kapacitet vi som nation har att se saker som händer i cybervärlden, identifiera dem, förstå dem och reagera på dem, sammanfattar professor Martti Lehto vid Jyväskylä universitet.

– En fungerande cybersäkerhet kräver att vi har beredskapen att se in i cybervärlden. Det här hänger ihop med den aktuella underrättelselagstiftningen.

"Lite som en väderprognos"

I sin rapport tar forskarna inte direkt ställning till hurudana rättigheter till exempel Skyddspolisen eller militären bör ha i sin övervakning av cyberrymden, men Lehto medger att rapporten kan fungera som ett argument för en utvidgning av myndigheternas rättigheter.

– Antagligen går rapporten att tolkas på det viset, och personligen hör jag till anhängarna av en uppdaterad lagstiftning. Om vi inte ser vad som händer i cybervärlden, har myndigheterna tyvärr inte riktigt någon beredskap att ingripa, säger han.

– Det är lite som en väderprognos. I stället för att meteorologen säger att i morgon blir det storm kan någon säga att i morgon blir det cyberstorm.

Teknologi kan innebära risker

Förutom på lagstiftningen bör Finland enligt Lehto fundera på hur landet kan skydda sig mot cyberhot utifrån.

– Våra datorer och telefoner tillverkas utomlands, och vi måste fundera på vilka metoder och vilken kompetens vi har att säkerställa en trygg informationsförmedling.

Statsrådets kansli publicerade forskarnas rapport på torsdagen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning