En försutten möjlighet

Jag har länge förundrat mig över att svenska institutioner och fonder inte skapat ett offensivt och mångårigt integrationsprogram.

Invandringen till Finland är ett faktum. Den är inte överhövan stor, men tillräcklig för att långsamt förändra samhällsbilden. Nya namn dyker upp i olika roller och uppdrag. Det är bara en tidsf...