En föregångare möter vår tid

Manipulation. I "World Trade Monopoly", en spelplan med världens länder som ”tomter”, slår Öyvind Fahlström fast det uppenbara – vår verklighet är en massa av pågående manipulation och förändring.Bild: Öyvind Fahlström

Med sin snårigt detaljerade och samtidigt svepande systemkritik blev Öyvind Fahlström en konstnär som ställde betraktarens tanke i centrum. I en högintressant utställning låter Moderna museet fyra av hans mest centrala verk möta 28 internationellt arbetande kolleger från vår tid.