En folkskollärares död

Demokrati är att mäta olika argument och åsikter mot varandra och styra samhällsutveckling från den basen.

Man kan ha vilken åsikt som helst om den pågående diskussionen om mediernas framtid, men efter den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet borde det stå klart för alla att den centrala frågan är demokratins överlevnad och inget annat. När röstningsbeteendet i Storbritannien nu har analyserats framgår det ju tydligt att den superkommersialiserade pressen på ett betydande sätt påverkade många väljare i en riktning som de i efterhand har ifrågasatt som ur ett visst perspektiv odemokratisk. För demokrati är ju att mäta olika argument och åsikter mot varandra och styra samhällsutveckling från den basen, och inte att av snöd vinning försöka locka in folk i attraktiva fantasivärldar där de när det sedan kommer till kritan skjuter sig själva i foten.

I dag tycks det vara ganska oklart vad journalistik egentligen är. Jag har under den pågående debatten om mediernas framtid noterat en tendens att dra något slag av likhetstecken mellan journalistik och av journalister producerat material. Men benämningarna journalist och journalistik är som vi vet ytterst dunkla. Om man står utanför någon nattklubb fotograferande kändisar som avlägsnar sig med fel dam respektive herre och skriver om detta i någon skandalblaska definieras det som journalistik vilket en väl underbyggd politisk analys på någon respekterad dagstidning också gör.

Det är naturligtvis svårt att hitta på något annat uttryck för det som "journalister" producerar än journalistik. På sina håll kallas det som medierna innehåller och som inte är ett resultat av traditionellt journalistiskt arbete helt enkelt och ärligt nog för "innehåll". Och de som så att säga ser till att innehållet hittar sin plats kallar sig för "innehållsproducenter". Tror jag.

Men i den pågående argumentationen om hur medierna skall göras kommersiellt intressanta får man sig till livs en förbluffande ointellektuell diskussion om mediernas roll i samhället. Utan att vilja förringa den ångest som ekonomiskt ansvariga i en krympande mediebransch känner hade jag ändå hoppats på en mindre koncentration på det som "kunderna" förment vill ha och en större tilltro till det som jag uppfattar som journalistik.

Journalistik är nämligen inte det som journalister producerar. Journalistik är en arbetsmetod och en målsättning. Journalistik är att göra saker och ting begripliga. Journalisten har bättre möjligheter än gemene man att få reda på saker. Därför kan journalisten vara ett slags allmänhetens folkskollärare, en som gör det lättare för oss i publiken att orientera oss, att fatta beslut. Och att rösta.

Jag talar inte bara om politik. Det finns god journalistik överallt. Det är fråga om hur man arbetar och vad man vill. Det som det inte är fråga om är att maximera ägarnas inkomster.

Det är också fråga om att statsmakten på alla sätt bör underlätta den goda journalistiken, ekonomiskt och intellektuellt. För om folkskolläraren dör hamnar demokratin i samma grav.

Geo Stenius journalist

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning