En femtedel av finländarna vill att Finland blir medlem i Nato

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg kommenterade försvarsalliansens toppmöte i London den 4 december. Endast 22 procent av finländarna vill ansluta sig till Nato, enligt en ny opinionsmätning. Bild: Tobias Schwarz/Lehtikuva

Enligt en ny opinionsmätning från Näringslivets delegation Eva vill 22 procent av finländarna ansluta sig till försvarsalliansen Nato medan 47 procent motsätter sig ett medlemskap.

Sifforna i Evas opinionsmätning ligger nära genomsnittet i motsvarande enkäter som har gjorts under senaste 20 åren.

– Statsminister Sanna Marins regering skulle inte få väljarnas stöd ifall regeringen bestämde sig för att ansöka om medlemskap i Nato, säger forskningschef Ilkka Haavisto i ett pressmeddelande.

Väljarstödet för ett Nato-medlemskap är skralt bland alla regeringspartier med undantag av SFP:s anhängare. Av de stora partiernas anhängare är det hela 51 procent av Samlingspartiets väljare som flaggar för ett medlemskap i Nato.

Det är framför allt män som vill att Finland ansluter sig till Nato. Cirka 11 procent av de tillfrågade kvinnorna och 30 procent av männen förordade ett Nato-medlemskap.

Opinionsmätningen bygger på intervjuer med 2 036 personer i åldern 18-70. Enkäten gjordes i oktober och felmarginalen är två till tre procent åt vardera hållet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning