En femtedel av finländarna vill att Finland blir medlem i Nato

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg kommenterade försvarsalliansens toppmöte i London den 4 december. Endast 22 procent av finländarna vill ansluta sig till Nato, enligt en ny opinionsmätning. Bild: Tobias Schwarz/Lehtikuva

Enligt en ny opinionsmätning från Näringslivets delegation Eva vill 22 procent av finländarna ansluta sig till försvarsalliansen Nato medan 47 procent motsätter sig ett medlemskap.

Sifforna i Evas opinionsmätning ligger nära genomsnittet i motsvarande enkäter som har gjorts under senaste 20 åren.

– Statsminister Sanna Marins regering skulle inte få väljarnas stöd ifall regeringen bestämde sig för att ansöka om medlemskap i Nato, säger forskningschef Ilkka Haavisto i ett pressmeddelande.

Väljarstödet för ett Nato-medlemskap är skralt bland alla regeringspartier med undantag av SFP:s anhängare. Av de stora partiernas anhängare är det hela 51 procent av Samlingspartiets väljare som flaggar för ett medlemskap i Nato.

Det är framför allt män som vill att Finland ansluter sig till Nato. Cirka 11 procent av de tillfrågade kvinnorna och 30 procent av männen förordade ett Nato-medlemskap.

Opinionsmätningen bygger på intervjuer med 2 036 personer i åldern 18-70. Enkäten gjordes i oktober och felmarginalen är två till tre procent åt vardera hållet.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning