En enda svensk litteraturprofessur må vara en liten domän, men den är livsviktig

På den humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet finns fyrtio obesatta tjänster – en av dem det råder osäkerhet kring är den svenska professuren i nordisk litteratur. Bild: Leif Weckström

Den finlandssvenska litteraturens ekosystem är litet, och envar som har minsta lilla inblick i det vet att nordisk litteratur vid Helsingfors universitet fyller en livsviktig funktion.

Megatrenden inom den akademiska världen är plågsamt tydlig: stark medvind för naturvetenskaper med konkreta tillämpningar, motvind för grundforskning, motvind för humaniora. Kortsynta politiker har de...