Akademiprofessor Tapio Salmi lovade vid sitt 60-årsjubileumsseminarium att göra en betydande donation till ämnet kemisk reaktionsteknik vid Åbo Akademi. Löftet konkretiserades år 2019, då Salmi donerade 50 000 euro till en fond som bär hans namn. Donationen förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi. Salmi hör till de ledande namnen inom sitt område och har blivit utnämnd till akademiprofessor vid Finlands Akademi två gånger. Sin framgångsrika karriär har han gjort inom kemisk reaktionsteknik vid Åbo Akademi. Hans forskning har fått understöd av Stiftelsen för Åbo Akademi i flera repriser.

Salmi vill med sin donation stöda framtidens doktorander och postdoktorala forskare vid Åbo Akademi, såsom han själv har mottagit bidrag under sin akademiska karriär.

- Jag vill ge forskare inom kemisk reaktionsteknik samma möjligheter som jag själv har fått tack vare stiftelsens bidrag. Jag hoppas att donationen ska främja fortsatt forskning inom ny, hållbar teknologi, på en internationellt konkurrenskraftig nivå, säger han.

Tapio Salmis fond beviljar bidrag exempelvis för slutförandet av doktorsavhandling, konferensresor, kemikalier eller forskningsredskap.

- Det var viktigt för mig att kunna påverka hur min donation används. Stiftelsen för Åbo Akademi har ett mycket gott rykte och lång erfarenhet av att förvalta donationer, konstaterar Salmi.

Donatorns vilja avgör

Förutsatt att ändamålet faller inom ramarna för Stiftelsens för Åbo Akademi syften har man som donator långtgående möjligheter att bestämma hur man vill att den egna gåvan ska användas.

- Vissa donatorer vill stöda specifik verksamhet och önskar väldigt detaljerade villkor, medan andra lämnar användningen mer öppen, säger stiftelsens ekonomidirektör Marian Westerlund.

Men det är inte endast privatpersoner som donerar till Stiftelsen för Åbo Akademi. År 2017 donerade föreningen Hedvigs Minne rf sin omfattande konstsamling, placeringar och konstnärshemmet Casa Haartman i Nådendal till stiftelsen. Donationens värde var cirka 9 miljoner euro. Föreningen hade skött om konstnärsparet Hedvig och Axel Haartmans hem och egendom sedan Axel Haartman dog år 1969. Axel och Hedvig Haartman hade i sitt testamente uttryckt en önskan om att deras hem skulle bevaras som ett museum och att deras egendom skulle användas för att främja vetenskapligt och konstnärligt arbete.

Christel von Frenckell-Ramberg fungerade som föreningen Hedvigs Minnes skattmästare år 2017, då föreningen gjorde donationen till Stiftelsen för Åbo Akademi.

- Axel och Hedvig Haartman hade stora planer med sitt arv. Vi som skötte om föreningen förverkligade dem bäst vi kunde, men det kändes sårbart att förvalta så stora placeringar på föreningsnivå. Samma sak gällde även skötseln av konstnärshemmet och konsten. Föreningens styrelse ansåg att en erfaren och seriös aktör och placerare som Stiftelsen för Åbo Akademi bättre skulle klara av att bevara arvet och fullfölja donatorernas önskan.

- Donationen innebar ett slags garanti för att Axel Haartmans önskan skulle uppfyllas, anser von Frenckell-Ramberg.

Idag kan vem som helst besöka Axel och Hedvigs tidigare hem i Nådendal. Avkastningen på makarna Haartmans placeringsportfölj har också fortsatt att växa sedan stiftelsen övertog donationen. Flera stipendier inom forskning och kultur kan delas ut, sammanfattar Christel von Frenckell-Ramberg. Hon uppmuntrar andra föreningar att fundera över sin framtid.

- När är de föreningsaktiva för få och föreningens tillgångar för stora, för att man ansvarsfullt ska kunna förvalta dem?

Stöd till forskning, utbildning och kultur

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades 1917 då 35 engagerade privatpersoner gick samman för att med hjälp av donerat kapital grunda ett svenskspråkigt universitet i Åbo. Det primära ansvaret för Åbo Akademi övergick senare till staten, men stiftelsen kvarstår som en stark stöttepelare för verksamheten. Stiftelsen för Åbo Akademi delar årligen ut ca 15-20 miljoner euro till forskning och utbildning vid Åbo Akademi. Fjolårets bidrag till Åbo Akademi uppgick till 16,7 miljoner euro, vilket bland annat användes som stöd för spetsforskningssatsningar, vederlagsfria fastigheter samt stipendier till forskare och studerande. Det andra verksamhetsområdet är kulturbärande verksamhet. Stiftelsen driver bland annat museerna Ett hem, Casa Haartman och Sibeliusmuseum.

Gåvor lade i tiderna grunden för det finlandssvenska universitetet Åbo Akademi. Även idag skapar en donation till Stiftelsen för Åbo Akademi förutsättningar för utbildning, forskning och kultur på svenska i Finland. Läs mer om hur donationerna kommer till nytta och hur du kan donera på www.skapaframtid.fi