Både fantastisk dikt och små pedagogiska stycken i Henrika Ringboms nya bok

Henrika Ringbom återkommer i bok efter bok till ett antal motivkretsar, varav tre av de mest framträdande är drömmar, Japan samt närstående som insjuknar och dör. Bild: Niklas Sandström

I sina bästa stunder tillhör Henrika Ringbom våra främsta författare av förlustens och tröstens poesi, konstaterar recensenten.

Om en röst inte hörs av någon, finns den då? Tagen på orden är frågan nästan lika trivial som frågan om trädet som faller i skogen, men frågeställningen blir betydligt intressantare när det kommer til...