En demokrati fordrar korrekt valbudskap

Bild: Wilfred Hildonen

Det stora problemet med vallögner (falskt valbudskap) är att folket röstar på någonting de sedan inte får eller vill ha.

En demokrati fungerar endast om folket före val får tillräckligt korrekta förhandsinformationer. Det är därför särskilt viktigt att all valbudskap är så korrekta som möjligt och utan direkta lögner. Det kan annars ha katastrofala följder som till exempel brexit. För att kunna välja "rätt" behövs kort sagt korrekta informationer från olika synvinklar (partier), men utan direkta vallögner. För att undvika grova vallögner borde de vara straffbar då de förvrider valresultatet.

En demokrati är ett land där folkmajoritetens önskemål beaktas.

Allmänt kan man konstatera att de flesta länder kallar sig demokratier. En demokrati fungerar dock endast om folket före valet får tillräckligt och korrekta förhandsinformationer.

Med hänsyn till demokratins definition är representativa demokratier, beroende på landet, för tillfället mer eller mindre begränsade demokratier. Folket får välja representanter, som ofta före val, medvetet lovar sådant som de direkt efter valet inte längre vill, kan eller får hålla. Det är den odemokratiska delen av den representativa demokratin och delvis orsaken till att valdeltagandet blir lågt eller att den del av folket som röstar mer och mer väljer extrempartier som protest.

Högerextremism är följden av att de gamla stora folkpartierna sedan länge inte längre hör på folket. De lever i sin egen värld bredvid i ställe för med folket. Därför blev de stora folkpartierna efterhand småpartier. I ställe för att de därför blir nervösa, aggressiva och förbannade mot extrempartierna skulle det vara klokare att ha tankar om varför extrempartierna är så framgångsrika. Tyskland, Italien, Sverige är praktexempel att studera!

I Sverige vill inget parti samarbeta med Sverigedemokraterna (SD) fast en stor del av folket (över en miljon väljare) valde SD som därför blev det tredje största partiet. Det betyder att de andra partierna i praktiken ignorerade folkets vilja. Det gör att folket blev uppretat. Följden av detta är att SD blir allt starkare och folkpartierna allt svagare så länge tills SD blir det största partiet.

I England röstade folket för brexit på grund av att de inte blev korrekt informerade över vad brexit innebär och hur framtiden efter brexit ser ut. Jag tror inte att folket ens visste om vad de röstade på då Britannien endast visste vad det inte vill, men inte vad det vill.

I USA accepterar presidenten varken avtal, pressen eller andras meningar. Han ljuger för att få sin vilja genom och beter sig därtill som en utomjordisk varelse. Trots detta tror fortfarande cirka 50 procent av folket på honom. Det lönar sig således att ljuga så länge grova vallögner och andra politiska lögner inte är straffbara.

Vi åter har en regering där ett extremparti helt lagligt har väldigt många regeringsmedlemmar och en hög av ministrar, fast det partiet egentligen aldrig blev valt av folket och endast har cirka 2 procent eller mindre av folkets stöd. Att tillåta medborgarinitiativen som många länder gör, men sedan inte alls beakta dem är också helt lagligt, men inte demokratiskt.

Inte nog med detta om våra demokratier. En stor del av regeringarna består av ynkryggar som inte vågar (får?) ta ställning till känsliga frågor. Det är de som röstar blankt eller blir vid sådana omröstningar hemma med motiveringen att man har viktigare saker att göra. I verkligheten är de bara rädda att förlora sina privilegier. Av förnuftiga lösningar, rättvisa och folkets väl är de mindre eller inte alls intresserade.

Det stora problemet med vallögner (falskt valbudskap) är att folket röstar på någonting de sedan inte får eller vill ha. Det kan ha katastrofala följder som till exempel brexit. Det är därför särskilt viktigt att alla valbudskap är så korrekta som möjligt. Med en korrekt upplysning hade brexit kanske kunnat undvikas och vi kan kanske undvika ett finexit i framtiden. För att kunna välja "rätt" behövs helt enkelt korrekt information från olika synvinklar (partier), men utan direkta grova lögner.

Att säga före valet det ena och redan den andra dagen efter valet göra tvärtom är helt allmänt och är egentligen valbedrägeri som i motsats till andra bedrägerier inte är straffbart! Det borde i alla demokratier bestraffas lika som om en person som har det mycket välbeställt kör 20 km/h för fort. Detta för att bevara våra demokratier och skydda dem mot extremister.

Urs Hofer Ekenäs

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning