En del av kustbefolkningen länsade fartyg som gått på grund

Extrema lyxvaror seglade ofta förbi, framför allt till S:t Petersburg. Sjörövarna använde sig ibland av en strategi där handelsfartyg lockades till att gå nära kusten, varefter de gick på grund. Då kunde också en del av kustbefolkningen länsa fartygen på allt värdefullt.

För denna verksamhet var Jussarö, Porkala och Hangö de mest inkomstbringande genast efter Gotland, Öland och Stockholms skärgård.

– I de historiska källorna finns det inte tecken på att man medvetet lockade handelsfartyg att gå på grund i vattnen kring Jussarö. De fartyg som gick på grund kring Jussarö gjorde det under höstens stormar, säger historikern Mikko Huhtamies.

Dock finns det tecken på att kustbefolkningen också här bedrev otillåten verksamhet. Fartyg plundrades på sin last och besättning försvann spårlöst.

För att tukta brottsligheten gav kronan det som på den tiden kallades Dykeri- och Bergningssocieteten 1729 rätten att bärga alla skepp som gått på grund i hela riket. Deras verksamhet byggde helt på ekonomisk vinst, att rädda besättningen kom i andra hand.

Stormarna gav inkomst

När ett skepp gick på grund tog oftast bärgningsbolaget över bärgningen och lasten såldes på auktion. En del av vinsten tillföll Dykeri- och Bergningsocieteten, en del gick till kronan och en del till handelsbolagen.

Den enda inkomsten som bärgningsbolagen fick kom under höststormarna, konstaterar Huhtamies.

– Det krävdes god navigationsförmåga. Framför allt vid Jussarö där kompassen visade fel på grund av magnetiska störningar, säger marinarkeologen Riikka Alvik vid Museiverket.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning