En dag att märka – med eller utan kvast

Just på den här dagen vill jag inte få en blomsterkvast.

Som historiker får jag också i år en fråga om kvinnodagens historia – vilket är dess ursprung? Det är sällan historiska företeelser kan tillskrivas en tydlig startpunkt och även i denna historia...