En chans för kollektiv moral

Finland kunde höja sin internationella profil och begrunda sitt kollektiva samvete.

På ledarplats efterlyser HBL (22.10) att regeringen borde höja sin internationella profil särskilt med anledning av det stundande året 2019. Då ska Finland nämligen leda Arktiska rådet, Europarådet och vara ordförandeland för EU. Ledaren frågar vad Finland vill göra av den unika situationen 2019. Låt mig komma med ett förslag.

I Europarådets resolution 1763 (2010) står det att anställda inom vården ska ha rätt att utan påföljd eller diskriminering vägra medverka i abort. Dessutom uppmanar Europarådet sina medlemsländer att utveckla sin lagstiftning så att den tillförsäkrar personalen samvetsfrihet. Medlemsländerna uppmanas att införa bestämmelser om rätten att välja att inte utföra abort, men att samtidigt ta hänsyn till tryggad vård. Ännu talar man inte om rätten att vägra utföra eutanasi.

För en vanlig medborgare med normal kristen moraluppfattning verkar detta rätt klart, men så icke i Bulgarien, Tjeckien och Sverige. Och Finland.

Finland hör alltså till ett sällskap av fyra europeiska länder som inte tillåter så kallad conscientious objection (vägran av samvetsskäl). 500 år av samvetsfostran enligt aktad och uppskattad luthersk moral har rubbat varken de finska eller de svenska beslutsfattarnas ståndaktighet i denna fråga om liv och död – man måste utföra abort om man är hälsovårdsanställd, annars går det som det gick för doktor Markus Viljanen.

Viljanen kunde inte utföra abort av grava samvetsskäl. Saken fördes till sin spets då det hette att man inte med interna arrangemang inom Lahtis centralsjukhus, där han jobbade, kunde ordna andra uppgifter i stället för inducerad abortering. Detta ledde till att Högsta domstolen 1997 beslöt att arbetare inom hälsovården måste utföra abort eftersom det hör till tjänsteutövningen. Ett medborgarinitiativ i syfte att tillåta vägran av samvetsskäl 2015 förkastades. I dessa eutanasibejakande tider bävar man för framtiden.

I alla fall kunde Finland nu höja sin internationella profil och begrunda sitt kollektiva samvete. Denna diskussion kunde med fördel tas upp 2019. När ordförandelandet Finland sedan godkänner Europarådets resolution 1763 (2010), är det endast Tjeckien, Bulgarien och Sverige som hör till det eminenta sällskap inom Europa som inte tillåter conscientious objection.

Robert Paul läkare, Reso

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03