En bok om vänskap till varje etta

Bibliotekskortet är det första plastkortet som många barn får. För att göra biblioteket till ett bekant ställe delar Helmet-biblioteken också i år ut en bok i present till varje etta.

I höst kan varje förstaklassare som går i svenskspråkig skola i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda besöka ett bibliotek och få en bok i present. Det är den lättlästa boken Bästa vänner skriven av Moni Nilsson och illustrerad av Elin Lindell.

– Med presenten vill vi på Helmet-biblioteken inspirera barnen till att börja läsa och använda sitt närbibliotek. Samtidigt marknadsför vi bibliotekskortet för dem, det är det första riktiga plastkortet i många barns liv. Innan man går i skola brukar barnen oftast låna böcker på föräldrarnas kort, säger informatiker Maria Grundvall på Grankulla stadsbibliotek.

Det är nu tredje året i rad som biblioteken i huvudstadsregionen delar ut en bokgåva. De nya ettorna brukar ivrigt komma till biblioteken och lösa ut sin present, de flesta inom september och oktober, men kampanjen pågår hela läsåret.

Inbjudan via skolan

Ettorna får via sin klasslärare en inbjudan från biblioteket i september, med instruktioner om hur man får sin bok. De svenska böckerna kan hämtas på utvalda bibliotek.

Det går sammanlagt cirka tusen barn i årskurs ett i regionens svenska skolor. Dessutom kommer de tolv språkbadsskolorna att få varsin klassuppsättning av boken Bästa vänner.

– Vi vill också uppmuntra språkbadseleverna i finska skolor att läsa svenska böcker, säger Grundvall.

Bild: Elin Lindell / Lilla Piratförlaget.

Bästa vänner klassas som en lättläst bok, texten är skriven med stor stil på korta rader och den är rikt illustrerad. Den är utgiven av Lilla Piratförlaget och skriven av den svenska författaren Moni Nilsson, som sedan tidigare är känd för böckerna om Tsatsiki, där humor och värme kombineras med allvar och eftertanke.

– Vi bjöd in förlagen i Finland och Sverige som ger ut barnböcker att erbjuda oss en bok som passar 7-åringar, både sådana som redan knäckt koden och kan läsa själva och de som hellre läser tillsammans med en vuxen. Bland dessa böcker valde vi sedan ut just den här, förklarar Grundvall.

Boken handlar om Kakan och Slatten och om människorelationerna i deras liv. I linje med dagens könsneutrala ideal har huvudpersonerna, en flicka och en pojke, något ovanliga namn. Duon får i boken vara med om det ena spännande och roliga äventyret efter det andra.

Böckerna i den svenska kampanjen har köpts in med stöd av Svenska folkskolans vänner. Ettorna i de finska skolorna får boken Yökoulu ja kauheat naapurit av Paula Noronen och Kati Närhi, utgiven på WSOY.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03